Better than Na Nach: Ku Ku Kuku


Credit to Godol Hador: Ku Ku Kuchu. Try it — works better than Na Nach Nachma Nachman Meuman.


One response to “Better than Na Nach: Ku Ku Kuku”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *